Onze missie

Welkom bij ’t Groen Hart, een wereldwijd forum voor iedereen die op een hoger niveau verantwoord aan tuinbouw wil doen. Want gezond, veilig en duurzaam voedsel kweken is niet zo zeer een kwestie van kunnen, maar van willen. En van goeie afspraken maken. Zéker als we met respect voor ’t milieu hoge rendementen willen halen op steeds kleiner wordende oppervlaktes. Want de vraag naar groenten en fruit wòrdt groter, omdat steeds meer mensen gezonder willen leven en hierbij op zoek gaan naar authentieke producten.

Dat betekent dat we als telers van glasgroenten en -fruit, onszelf criteria moeten opleggen die ’t vertrouwen van de eindverbruiker waard zijn. Wat duurzaamheid betreft bijvoorbeeld. Waarom met fossiele brandstoffen verwarmen, als het ook met restwarmte of groene elektriciteit kan? Idem wat betreft het beperken van CO2 uitstoot en andere broeikasgassen. Waarom geen gebruik maken van regenwater? We leven in een regio waar er toch meer dan voldoende voorradig is, niet?

Waarom als bedrijf geen actieplan uitwerken dat afval niet alleen voorkomt, maar ook herwerkt? En waarom geen organisch substraat gebruiken als voedingsbodem? Organische substraten zijn immers rijk aan schimmels en bacteriën en helpen zo de plant in goede gezondheid te verkeren. Of onze teelmethodes verfijnen met een strengere rassenkeuze?

Er zijn mogelijkheden genoeg,... maar we moeten ze wel gaan benutten. Want als consumenten steeds beter weten wat ze willen, moeten producenten streven naar producten waar je als producent èn consument even blij mee bent. Punt.

Da’s de visie van ’t Groen Hart: telen met een maximum aan respect voor mens en met een minimum impact op het milieu. Samen met onze leveranciers en klanteneerlijke producten telen waar consumenten èn horeca zèlf naar vragen omdat ze er fan van zijn.

‘t Is op die manier dat ’t Groen Hart niet alleen symbool wil staan voor het liefdevolle hart waarmee producten worden gekweekt... maar ook voor ’t geruste hart waarmee ze worden gekocht.